§ 135 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Lounais-Suomen Romaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2022

Lataa  Kuuntele 

TRE:6822/00.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.11.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri  Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään edustajan Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan sen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2022. Aluehallintovirasto pyytää esittämään neuvottelukunnan jäseneksi sekä nais- että miesehdokkaan täyttäen siten naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (206/95) 4 §:n edellytykset.

Romaniasiain neuvottelukunta on viranomaisten, romaniedustajien ja kuntaedustajien yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on romaniväestön tasavertaisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden edistäminen. Romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toimialueella toimii aluehallintovirastojen kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama alueellinen romaniasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunta kokoontuu 4 kertaa/vuosi ja joka vuosi pidetään Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät kiertävästi kunkin neuvottelukunnan toimialueella. Neuvottelukunta toimii Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla.

Lounais-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukuntaan kaupungin edustajaksi esitetään nimettäväksi:

1. Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori
2. Mika Vuori, suunnittelupäällikkö

Hallintosäännön 34 §:n 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi Lounais-Suomen Romaniasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2022 nimetään

1. yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen
2. suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere