§ 122 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Hinku-ohjausryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:7110/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen, puh. 040 800 7253, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunmi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - foorumiin 1.4.2019. HINKU-verkoston johtoryhmä koostuu HINKU-kuntien kunnan- tai kaupunginjohtajista, HINKU-maakuntien työryhmien puheenjohtajista sekä HINKU-tukijoiden edustajista. Kokoukset ovat kaikille kunnan edustajille avomia tapahtuma, mutta äänestystilanteissa jokaisella kunnalla ja maakunnalla on käytettävissään vain yksi ääni. Johtoryhmän kokous järjestetään syksyisin Helsingissä kerran vuodessa verkostopäivän yhteydessä. Kuntien ja maakuntien edustajien lisäksi johtoryhmään kuuluu eri virastojen ja ministeriöiden edustajia.

Tampereen kaupunki esittää, että HINKU-verkoston johtoryhmään nimetään kaupungin viralliseksi edustajaksi ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala ja hänen varahenkilökseen energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen.

Hallintosäännön 34 §:n 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

HINKU-verkoston johtoryhmään nimetään Tampereen kaupungin viralliseksi edustajaksi ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala ja hänen varahenkilökseen energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere