§ 82 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:4911/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

7.8.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4963, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 26.7.2019 Tampereen kaupunkia nimeämään edustajansa työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmiin Työvoimapolitiikan palvelurakenne sekä Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen. Alatyöryhmien jäsenille ei nimetä varajäseniä. Alatyöryhmän työhön voi osallistua sijaisia tarpeen mukaan. Edustajat pyydetään nimeämään 8.8.2019 mennessä.

Valtioneuvosto on 4.7.2019 asettanut työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän. Ministerityöryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua varten työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisia alatyöryhmiä.

Työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmän tehtävänä on uudistaa työ‐ ja elinkeinopalvelut tukemaan nopeaa työlistymistä ja lisätä niiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Alatyöryhmän tulee pyrkiä vahvistamaan kuntien roolia ja kannusteita palveluissa sekä sopimuksellista yhteistyötä erityisesti suurimpien kaupunkien kanssa. Työllisyyskokeilujen jatkamiseksi ja laajentamiseksi tarpeellinen erityislainsäädäntö tulee valmistella niin, että laajennus on mahdollistatoteuttaa keväällä 2020.

Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen -alatyöryhmän tehtävänä on valmistella toimenpiteet työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi kiinnittäen erityisesti huomiota työperäisen maahanmuuton esteenä olevien pullonkaulojen nopeaan poistamiseen. Alatyöryhmän tulee valmistella toimenpiteet kotouttamisen uudistamiseksi hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

 

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi nimetään työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän Työvoimapolitiikan palvelurakenne -alatyöryhmään työllisyysjohtaja Regina Saari ja Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen -alatyöryhmään kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere