§ 89 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskushankkeiden ohjausryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:4092/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

12.8.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 8012686, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö nimesivät valtion vuoden 2018 lisätalousarviosta rahoitetuille kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskushankkeille ohjausryhmän 22.2.2019. Ohjausryhmän toimikausi ulottuu 30.9.2020 asti. Ohjausryhmän toimikauden pidentämisen, uusien toimijoiden mukaan tulon sekä joissakin kunnissa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyytäneet nimeämään uudelleen jäsenet kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskus –hankkeiden ohjausryhmään.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, koordinoida ja seurata kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskushankkeiden toimintaa ja etenemistä. Ohjausryhmän pidennetty toimintakausi on 1.9.2020 - 31.12.2022.

Hallintosäännön 34 §:n 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kapungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Nimetään Tampereen kaupungin edustajat kuntien maahanmuuttajien osaamiskeskus -hankkeiden ohjausryhmään seuraavasti: 

Työllisyys- ja kasvupalveluista kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, jäsen ja osaamiskeskus-hankkeen projektipäällikkö ja tiimiesimies Heini Lehtokannas, varajäsen.
Ammatillisesta koulutuksesta asiakkuusjohtaja Pirjo Järvinen, jäsen ja asiakkuuspäällikkö Erja Luttinen, varajäsen.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere