§ 127 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen DigiOne-hankkeen ohjausryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:7267/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 558 8958 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari ja tietohallintojohtaja Jarkko Oksala:

Tampereen kaupunki on mukana DigiOne-hankkeessa yhdessä Vantaan, Espoon, Oulun ja Turun kaupunkien sekä Kuntien Tiera Oy:n kanssa (konsernijohtajan päätökset 2.11.2020 § 123 ja 15.12.2020 § 152).

DigiOne-hankkeen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan laadukkaat koulutuksen palvelut tehokkaasti. DigiOne on käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen kansallinen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut, minkä ympärille luodaan koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki alan toimijat voivat liittyä. Ekosysteemiin toivotaan mukaan opetuksen järjestäjiä, palveluiden tuottajia ja muita alan toimijoita vaiheittain, sitä mukaa kun palvelualusta valmistuu.

Hankkeen aikana vuosina 2019-2023 tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, jotta niihin liittyvät palvelut voidaan liittää alustaan myöhemmin. Hankkeen jälkeen DigiOne-alustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirtyvät Kuntien Tiera Oy:lle.

DigiOne-hankkeen hallintamallin avulla varmistetaan, että ekosysteemiä ja palvelualustaa kehitetään ja ylläpidetään palvelualustaan liittyvien tavoitteiden mukaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti. Keskeisenä tavoitteena on, että roolit osapuolien välillä ovat selkeät, toimintamallit ja päätöksenteko on tehokasta ja ne tukevat ketterää kehittämistä.

Hallintamallin mukaan yhteistoiminnan strategisena tasona toimii DigiOne-hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat DigiOne-edelläkävijäkuntien ja Kuntien Tiera Oy:n sekä mahdolliset myöhemmin nimettävien merkittävien uusien hanketta rahoittavien rahoittajien edustajat kuitenkin siten, että Kuntien Tiera Oy:n ja mahdollisten merkittävien rahoittajien edustajat eivät osallistu ohjausryhmän päätöksentekoon, kun ohjausryhmä käsittelee asioita, joissa Kuntien Tiera Oy tai rahoittaja ovat hankkeeseen tai ohjausryhmään nähden toisena neuvottelu- tai sopijaosapuolena.

Ohjausryhmän linjauksilla ei ole mahdollista korvata tai sivuuttaa kunkin osapuolen omaa päätöksentekomenettelyä, vaan ohjausryhmällä on ainoastaan DigiOne-sopimuksessa ja hankkeen hallintamallissa todettu valta linjata. Osapuolet tekevät mm. projektia koskevat tai DigiOne-sopimuksen tavoitteisiin ja toteuttamiseen liittyvät päätökset sekä edelläkävijäkunnan pakollisen liittymismaksun ylittävät budjettimuutospäätökset ja sopimuksen muutoksiin liittyvät päätökset oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti.

Hallintamallin mukaisesti isot edelläkävijäkunnat voivat nimetä ohjausryhmään kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallintosäännön 34 § 6) kohdan mukaan pormestari päättää kaupungin edustajien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi DigiOne-hankkeen ohjausryhmän nimetään varsinaisina jäseninä sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari varahenkilönään kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä ja tietohallintojohtaja Jarkko Oksala varahenkilönään tietohallintopäällikkö Arto Kahila.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere