§ 74 Tampereen kaupungin jäsenten nimeäminen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:2874/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 8012686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 4.5.2020 Tampereen kaupunkia tekemään esityksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämiseksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan. Esitykset on pyydetty 15.5.2020 mennessä. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) nelivuotiskaudella 2020-2024 neuvottelukunta tulee koostumaan valtakunnallisesta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen ETNO:on nimetään yhteensä 14 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä puolet edustavat viranomaisia ja puolet maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä. Neuvottelukuntaan on myös mahdollista nimetä pysyviä asiantuntijajäseniä.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 34 § mukaan pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä.

Päätös

Esitetään nimettäväksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne työllisyys- ja kasvupalveluista ja varajäseneksi Koulutuspäällikkö Kristiina Teiss Tampereen seudun ammattiopistosta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere