§ 57 Tampereen kaupungin lausunto Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3686/08.01.02/2021

Päätöspäivämäärä

25.5.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen,  puh. 040 801 2665

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Tampereen kaupungilta asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 - 2032. 

Tampereen kaupungin lausunto on liitteenä. Asiantuntijan kuulemistilaisuus järjestetään 26.5.2021.

Hallintosäännön 34 §:n 2. kohdan mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 - 2032.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere