§ 27 Tampereen kaupungin lausunto hallintovaliokunnalle

Lataa  Kuuntele 

TRE:817/06.02.00/2021

Päätöspäivämäärä

1.3.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta hallituksen esityskokonaisuudesta 1.3.2021 mennessä.

 Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi perustettavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä.

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua, mutta uudistus ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan tule tällaisenaan kuitenkaan toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

 Esitystä täsmennettiin syksyllä 2020 eräillä lähinnä teknisluonteisilla muutoksilla. Vaikka myös uudistuksen vaikutusarviointia täydennettiin, ei esityksessä edelleenkään riittävästi ole otettu huomioon esimerkiksi kuntien verotulojen kaventumisen vaikutuksia kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin.

 Hallintosäännön 34 §:n 2. kohdan mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta hallituksen esityskokonaisuudesta.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere