§ 33 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Lataa  Kuuntele 

TRE:894/04.03.00/2021

Päätöspäivämäärä

11.3.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.

Kotoutumisen uudistamistarpeita käsittelevän selonteon tarkoituksena on luoda suuntaviivoja ja tehdä esityksiä kotoutumisen edistämisen uudistamiseksi siten, että kasvavan maahanmuuttajaväestön osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja yhteiskunnan isoihin murroksiin, esim. työikäisen väestön vähenemiseen vastaamisessa hyödyntää myös maahanmuuttajien osaamista. Selonteon esityksillä vastataan keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin, tunnistettuihin kehittämistarpeisiin sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018) kannanottoihin ja pääministeri Marinin hallituksen ohjelman kotoutumisen koskevien linjausten toimeenpanoon. Selonteon tavoitteena on kotoutumisen edistämisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti huomioiden maahanmuuttajien erilaiset tarpeet, palvelujärjestelmä kokonaisuutena ja väestösuhteiden edistäminen.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.3.2021.

Hallintosäännön mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere