§ 58 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027

Lataa  Kuuntele 

TRE:3617/04.03.00/2021

Päätöspäivämäärä

26.5.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaa, paluuta ja uudelleenkotouttamista. Euroopan komission alustava arvio Suomen ohjelmaan tulevasta rahoituksesta on 67,9 miljoona euroa. Arvio ei sisällä ohjelmakauden väliarvioinnin yhteydessä mahdollisesti saatavia lisäosuuksia.

Valtioneuvosto hyväksyy ohjelman ennen sen toimittamista Euroopan komissiolle. Ohjelman toimeenpanoa varten laaditaan 1-2 vuoden välein päivitettävä toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvataan hakuihin avattavia toimintoja tarkemmin.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.5.2021 sisäministeriölle sähköpostiosoitteen kirjaamo@intermin.fi. 

Hallintosäännön mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

Päätös

Tampereen kaupunki antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere