§ 59 Tampereen kaupungin lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta; valmiutta ja häiriötilanteiden hoitamista koskevat säädökset

Lataa  Kuuntele 

TRE:2291/06.02.00/2020

Päätöspäivämäärä

15.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 15.4.2020 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta.  Säädösmuutokset koskevat valmiutta ja varatumista koskevia säännöksiä sekä häiriötilanteiden hoitamista. 

Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on tarkastellut valmiutta ja varatumista koskevaa lainsäädäntöä ja havainnut selkeitä puutteita muun muassa valmiussuunnittelun yhteensovittamisessa, tilannekuvan luomisessa ja huoltovarmuudessa. Neuvottelukunta on tehnyt esitykset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista, jotka on aikataulutettu kiireellisyysjärjestyksen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa, mahdollisimman pian on tarve luoda valtakunnallisesti yhtenäiset rakenteet valmiussuunnittelulle, tilannekuvan luomiselle ja häiriötilanteiden johtamiselle. Covid19-pandemian johdosta asetetut poikkeusolot edellyttävät lainsäädännön valmistelua nopealla aikataulululla.

Tampereen kaupunki katsoo, että valmiutta ja varautumista koskevia sekä häiriötilanteiden hoitamista koskevaa sääntelyä on tarkoituksenmukaista kehittää, eri toimijoiden roolia kirkastaa ja toimintoja myös suoraviivaistaa. Yhteisille toimintamalleille on erityisesti tilannekuvan luomisen osalta tarvetta. Lausunnolla oleva hallituksen esitys ei sellaisenaan kuitenkaan vastaa tarpeeseen, vaan aiheuttaa voimaan tullessaan sekaannusta ja luo epävarmuutta olemassa olevaan tilanteeseen ja toiminnan johtamiseen. Riski muutoksen vahingollisuudesta on todellinen.

Meneillään olevaa toimintaa koronapandemia hallintaan saamiseksi ei ole syytä sekoittaa samanaikaisilla säädösmuutoksilla ja mahdollisesti aiheuttaa sekaannusta toimiviksi saatuihin alueellisiin vastuu- ja johtosuhteisiin. Näin merkittävä muutos vaatisi perusteellisen valmistelun normaaliolojenkin aikana, saati poikkeusoloissa, joissa kunnan ja terveydenhuollon toiminta on jo muutoinkin kuormittunut.

Tampereen kaupunki katsookin, ettei lausunnon kohteena olevaa hallituksen esitystä tulisi antaa eduskunnalle. Myöskään asian kiireelliselle käsittelylle ja poikkeuksellisen lyhyelle lausuntoajalle ei ole olemassa riittäviä perusteita.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 2 mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

Päätös

Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta hyväksytään liitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere