§ 100 Tampereen kaupungin lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta; valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevat säädökset

Lataa  Kuuntele 

TRE:2291/06.02.00/2020

Päätöspäivämäärä

4.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 16.6.2020 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Säädösmuutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua ja tilannekuvan luomista koskevia säännöksiä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. 

Asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella huhtikuussa 2020. Lausuntopalautteen johdosta hallituksen esityksen luonnokseen on nyt tehty muutoksia ja se on lähetetty uudelle lausuntokierrokselle.

Hallituksen esitysluonnos terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamista koskien on kehittynyt parempaan suuntaan. Tästä huolimatta esitysluonnokseen sisältyy vielä puutteita, joita ovat erityisesti eräät merkittävät ristiriidat nyt ehdotettujen lainsäädäntömuutosten sekä valmiuslain välillä.

Lisäksi kaupunki katsoo, että esitetty voimaantuloaikataulu vuoden 2021 alussa on epätarkoituksenmukainen ja epärealistinen. Muutoksia valmiutta ja varautumista koskeviin säännöksiin ei ole perusteltua tehdä covid-19 -pandemian vielä vallitessa, vaan lainsäädäntömuutosten tarve on syytä arvioida huolella koronatilanteen jälkeen ja siitä saatavien kokemusten perusteella.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 2 mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta hyväksytään liitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere