§ 73 Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvoston jäsenten nimeäminen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:2874/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

19.5.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Hashi Abdulkadir, puh. 040 800 4952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 4.5.2020 Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvostoa nimeämään asiantuntijajäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2022. Esitykset on pyydetty 15.5.2020 mennessä. 

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) nelivuotiskaudella 2020-2024 neuvottelukunta tulee koostumaan valtakunnallisesta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen ETNO:on nimetään yhteensä 14 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä puolet edustavat viranomaisia ja puolet maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toisen tulee edustaa maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä. Neuvottelukuntaan on myös mahdollista nimetä pysyviä asiantuntijajäseniä.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 34 § mukaan pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä.

Päätös

Nimetään Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2020-2022 varsinaiseksi asiantuntijajäseneksi Mahmoud Machaal ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ene Härkönen Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvostosta. 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere