§ 124 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella

Lataa  Kuuntele 

TRE:6520/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäinen tarkastus järjestää kaupungin ylimmälle johdolle tapaamisen 20.11.2019 valtuuston istuntosalissa. Tapaamiseen kutsutaan valtuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen varsinaiset ja varajäsenet, lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat sekä viranhaltijajohtoa ja esimiehiä.

Tilaisuudessa esitellään Hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys. Lisäksi käsiteltäviä teemoja ovat kestävä kehitys ja ilmastonmuutokseen varautuminen, kokonaisturvallisuuden haasteet sekä kyberturvallisuuden riskienhallinta.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan luottamushenkilöille järjestetään tarvittaessa ajankohtaisia erityiskysymyksiä käsitteleviä tilaisuuksia. Pormestari päättää tilaisuuksiin osallistumisesta tapauskohtaisesti.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

 

Päätös

Valtuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja, oikeutetaan osallistumaan ylimmän johdon tapaamiseen Tampereella 20.11.2019.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere