§ 112 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella

Lataa  Kuuntele 

TRE:6461/01.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

3.11.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäinen tarkastus ja strategia- ja kehittämisyksikön riskiehallinta, turvallisuus ja varautuminen  -tiimi järjestävät kaupungin ylimmälle johdolle sähköisen seminaarin 24.11.2020. Tapaamiseen kutsutaan valtuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen varsinaiset ja varajäsenet, lauta- ja johtokuntien puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat sekä viranhaltijajohtoa ja esimiehiä.

Tilaisuuden aiheina ovat hyvä hallinto ja johtaminen päätöksentossa, riskienhallinnan kehittäminen sekä johtaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan luottamushenkilöille järjestetään tarvittaessa ajankohtaisia erityiskysymyksiä käsitteleviä tilaisuuksia. Pormestari päättää tilaisuuksiin osallistumisesta tapauskohtaisesti.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Hallintosäännön 34 §:n 8 kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. 

Päätös

Valtuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja, oikeutetaan osallistumaan ylimmän johdon tapaamiseen Tampereella 24.11.2020.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere