§ 81 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan edustajien osallistuminen Paikallisliikennepäiville Vantaalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:4114/01.02.02/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Paikallisliikenneliitto ry järjestää 26. - 27.9.2019 järjestyksessä 47. Paikallisliikennepäivät Vantaalla.

Paikallisliikennepäivät kokoavat joukkoliikennealan ammattilaiset ja päätöksentekijät kuulemaan asiantuntijaluentoja, tutustumaan joukkoliikenteen erikoisnäyttelyihin, saamaan uusinta tietoa sekä keskustelemaan kaupunkialueiden joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 19.6.2019 § 55 esittää, että lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti ja varajäsen Aki Leppänen (varalla varapuheenjohtaja Kirsikka Siik) oikeutetaan osallistumaan Paikallisliikennepäiville.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen, valtionhallinnon ym. järjestämiin valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voivat toimielimet nimetä keskuudestaan tilaisuuksiin kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen. Kuntien yhteisestä toimielimestä, jonka toimintakustannukset jaetaan jäsenkuntien kesken, voi kuitenkin osallistua kaksi henkilöä.

Osallistumisen kustannukset ovat noin 700 euroa henkilöä kohden sisältäen seminaarimaksun, majoituksen ja matkakustannukset. Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa tamperelaisen luottamushenkilön osalta kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset ja seutukunnan edustajan osalta kustannuspaikalta 113132 Seudullinen joukkoliikennelautakunta, sisäinen tilaus 26298.

Päätös

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti ja varajäsen Aki Leppänen (varalla Kirsikka Siik) oikeutetaan osallistumaan Paikallisliikennepäiville Vantaalla 26. - 27.9.2019.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan tamperelaisen luottamushenkilön osalta kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset ja seutukunnan edustajan osalta kustannuspaikalta 113132 Seudullinen joukkoliikennelautakunta, sisäinen tilaus 26298.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere