§ 145 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvityksen ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7331/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti selvittää toisen asteen koulutuksen kehittämistarpeet ja toimintamallinvuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän johdosta julkaistiin FCG:n laatima raportti: Selvitys toiminta-ja hallintomallin kehittämistarpeista (FCG Konsultointi Oy 13.11.2015). Raportin jälkeen syntyi Tampereen konsernihallinnon konserniohjausyksiköntuottama muistio Ohjausryhmän esitys toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja toimintamallista (22.12.2015), jonka taustalla oli Markku Lahtisen johtama työryhmä. Niin ikään syntyi Toisen asteen koulutuksen kilpailukykysuunnitelma 2016 – 2020 (29.4.2016). Omistajaohjausyksikkö laati FCG:n raportista Tredu-Kehitys Oy:n liiketoimintasuunnitelman (11.4.2016), jota ei kuitenkaan laitettu toimeen.

Toimintaympäristön muuttuessa on ilmennyt tarve tehdä selvitys tämän hetken tarkoituksenmukaisesta hallinnointitavasta. Tarkoituksena on tuottaa näkymä poliittisen päätöksenteon tueksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun eri hallintamallivaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen eri ulottuvuuksien vertailusta. Selvitystyön vastuuasiantuntijana toimii filosofian tohtori, dosentti Pentti Rauhala. Selvitystyön ohjausta varten perustetaan kaupungin sisäisistä ja ulkoisista asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113420, elinvoima ja kilpailukyky, esikunta.

Hallintosäännön 34 §:n 9:n kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

 

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun hallintamalliselvityksen ohjausryhmän jäseniksi nimetään:

Teppo Rantanen, johtaja, elinvoima ja kilpailukyky, puheenjohtaja
Jaakko Stenhäll, apulaispormestari
Reija Linnamaa, strategiajohtaja 
Niina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja
Jukka Männikkö, talousjohtaja, varahenkilö Vesa-Matti Kangas, controller

Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan:

Jarkko Sorvanto, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki
Peer Haataja, johtaja, Tampereen kauppakamari

Ohjausryhmän sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113420, elinvoima ja kilpailukyky, esikunta.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere