§ 1 Tampereen seudun ammattiopiston Tredun hallintamalliselvityksen ohjausryhmän päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7331/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

9.1.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tarkoituksenmukaisesta hallinnointitavasta on tilattu selvitystyö, jonka tavoitteena on tuottaa näkymä poliittisen päätöksenteon tueksi Tredun eri hallintamallivaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen eri ulottuvuuksien vertailusta. Selvitystyön vastuuasiantuntijana toimii filosofian tohtori, dosentti Pentti Rauhala. Selvitystyön ohjausta varten perustettiin pormestarin päätöksellä 11.12.2019 § 145 kaupungin sisäisistä ja ulkoisista asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpanoa tulee päivittää siten, että mukaan kutsutaan myös henkilöstön edustaja. Kaupungin konsernimääräyksen 26.1.2017 (TRE:624/00.01.01/2017) mukaan kaupungin, palveluryhmän, palveluyksikön ja liikelaitoksen toiminnan suunnittelua tai päätösvalmistelua varten erikseen nimettäviin työryhmiin valitaan henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen paikallisten edustajien nimeämä edustaja, jos valmisteltavalla asialla on tai sillä on syytä olettaa olevan olennainen vaikutus henkilöstön asemaan tai työtehtäviin. Henkilöstöedustus johto- tai työryhmässä ei korvaa yhteistoimintamenettelyä yhteistoimintalain tarkoittamista muutoksista päätettäessä. Henkilöstön edustajana ohjausryhmään kutsutaan pääluottamusmies Jyrki Rantala.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113420, elinvoima ja kilpailukyky, esikunta.

Hallintosäännön 34 §:n 9:n kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun hallintamalliselvityksen ohjausryhmän kokoonpanoa muutetaan päätöksen perustelujen mukaisesti. Henkilöstön edustajana ohjausryhmään kutsutaan pääluottamusmies Jyrki Rantala. Muutosten jälkeen työryhmän kokoonpano on seuraava:

Nimetyt:

Teppo Rantanen, johtaja, elinvoima ja kilpailukyky, puheenjohtaja
Jaakko Stenhäll, apulaispormestari
Reija Linnamaa, strategiajohtaja 
Niina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja
Jukka Männikkö, talousjohtaja, varahenkilö Vesa-Matti Kangas, controller

Kutsutut:

Jarkko Sorvanto, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki
Peer Haataja, johtaja, Tampereen kauppakamari
Jyrki Rantala, pääluottamusmies

Ohjausryhmän sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Sanni Pöntinen.

Allekirjoitus

Pormestari Lauri Lyly

Organisaatiotieto

Tampere