§ 147 Tapahtumatoiminnan kehittämistyöryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7166/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki 2030. Tämän työn pohjaksi on käynnissä useita merkittäviä toiminnallisia kokonaisuuksia, kuten kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026. Kaupunki panostaa vuosittain myös huomattavan summan suurtapahtumien hakuun ja toteuttamiseen sekä erilaisen muun tapahtumatoiminnan mahdollistamiseen tapahtumapalveluita, tapahtuma-alustoja ja kumppanuuksia kehittämällä.

Kaupungilla on tällä hetkellä toiminnassa suurtapahtumatyöryhmä suurtapahtumahakujen koordinointiin ja haettavien tapahtumien ohjaukseen, sekä kulttuuripääkaupunkihaun ohjausryhmä. Sen sijaan muu tapahtumatoiminnan kehittäminen (tapahtuma-alustojen suunnittelu, uudet palveluavaukset, tapahtumamarkkinointi, uusien bränditapahtumien ideointi, alueiden lupakäytännöt, viranomaisyhteistyön kehittäminen, asiakaspalautteen koordinointi ja ympäristönsuojelu) on toimintoina hajallaan eri yksiköissä.

Paremman koordinaation ja tiedonvaihdon parantamiseksi on tunnistettu selkeä tarve systemaattisemmalle yhteistyölle ja tiedon vaihdolle tapahtumatoiminnassa ja tapahtumakehittämisessä. Tapahtumatoiminnan kokonaisuuden kehittämistä ja johtamista varten nimetään työryhmä, jonka tehtävänä on:

  • Tunnistaa, kehittää ja ohjaa tapahtumiin liittyviä palveluketjutarpeita
  • Ideoi bränditapahtumia ja ohjaa näiden tapahtumien painotuksia ja sovittaa näitä kulttuuripääkaupunkihankkeen ja suurtapahtumien tarpeisiin.
  • Jakaa tietoa, ideoi ja ohjaa osaltaan tapahtumatoiminnan alustojen kehittämistä osana kaupunki-investointeja
  • Ohjaa osaltaan tapahtumien viestinnän ja markkinoinnin painotuksia ja kehittämistä
  • Tunnistaa tapahtumatoiminnan kehittämistarpeita saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella

Hallintosäännön 34 § kohdan 9 mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 154052, vetovoima ja edunvalvonta.

Päätös

Tapahtumatoiminnan kokonaisuuden kehittämistä ja johtamista varten perustetaan tapahtumatoiminnan kehittämisryhmä. Työryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt:

Anna-Kaisa Heinämäki, kilpailukykyjohtaja, puheenjohtaja
Iina Ojala, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö
Perttu Pesä, tapahtumajohtaja
Markus Joonas, projektipäällikkö
Sanna Mari Huikuri, kehityspäällikkö
Erja Parkkali, toimistosihteeri
Timo Koski, suunnittelupäällikkö
Jaakko Laurila, kehittämispäällikkö
Aila Rajamäki, viestintäpäällikkö
Juha Hemanus, luova johtaja
Harri Willberg, ympäristönsuojelupäällikkö

Lisäksi työryhmään kutsutaan asiantuntijana:

Noora Heino, johtaja, kumppanuudet & markkinointi, Visit Tampere oy 
Saara Saarteinen, tapahtumapäällikkö, Tampere-Talo Oy

Työryhmän puheenjohtajana toimii kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja sihteerinä tapahtumapäällikkö Heidi Korkeamäki. Työryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita täydentämään käsiteltävän asian tai teeman käsittelyä.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 154052, vetovoima ja edunvalvonta.

Allekirjoitus

Pormestari Lauri Lyly

Organisaatiotieto

Tampere