§ 67 Valtuuston hallintowebinaari 12.8.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:4095/01.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtuuston jäsenille ja varajäsenille järjestetään perehdytystä valtuustokauden alussa. Valtuustolle järjestetään hallintowebinaari 12.8.2021. Hallintowebinaarissa käydään läpi keskeisiä hallintoon ja päätöksentekoon liittyviä teemoja, kuten kunnan hallintoa ja päätöksentekoa säätelevät lait, säännöt ja ohjeet, esteellisyys, luottamushenkilöiden rooli ja vastuut sekä viestintään ja suhdetoimintaan liittyviä asioita. Hallintowebinaariin sisältyy myös strategityöskentelyä ja -koulutusta.

Hallintowebinaariin kutsutaan valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden. Lisäksi webinaariin kutsutaan valtuustoryhmien sihteerit sekä konsernihallinnosta webinaarin koulutusteemoihin liittyvät keskeiset asiantuntijat.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan strategia- ja koulutustilaisuuksista maksetaan tilaisuuteen kutsutuille luottamushenkilöille yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden oikeutetaan osallistumaan 12.8.2021 järjestettävään valtuuston hallintowebinaariin.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere