§ 52 Valtuuston strategiaseminaari 19.11.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:1462/01.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

31.3.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 041 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtuustolle järjestetään strategiaseminaari 19.11.2020 klo 8.30 - 16.00 Tampere-talossa. Seminaarin teemana ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Seminaarin tarkoituksena on syventää osallistujien ymmärrystä lasten ja nuorten tasapainoiseen kasvuun liittyvistä tekijöistä sekä muodostaa osallistujille kuvaa siitä millainen kasvupaikka Tampere heille on. Seminaari kytkeytyy Tampereen kaupungin Tampere Junior -kehitysohjelmaan.
 
Asiaa on käsitelty kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 21.1.2020 osana vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloa. Seminaariin kutsutaan valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden sekä liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta. Lisäksi seminaariin kutsutaan pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, konsernihallinnon ja palvelualueiden johtoryhmät sekä teemaan liittyviä viranhaltijoita, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä ulkopuolisten sidosryhmien edustajia.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Pormestari on tehnyt aiemmin päätöksen valtuuston strategiaseminaarista 3.6.2020. Seminaarin ajankohtaa on muutettu koronaviruspandemian vuoksi.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategiatilaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden sekä liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat oikeutetaan osallistumaan Tampereella 19.11.2020 järjestettävään strategiaseminaariin, jonka teemana ovat lapset, nuoret sekä lapsiperheet.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus

Tällä päätöksellä kumotaan pormestarin 21.2.2020 § 33 tekemä päätös valtuuston strategiaseminaarista 3.6.2020.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere