§ 61 Valtuuston strategiaseminaari 25.8.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:4094/01.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Laura Heikkilä, puh. 040 546 3190 ja palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Osana uuteen valtuustokauteen valmistautumista toteutetaan kaupungin uuden strategian valmistelua suuntaava valtuuston strategiaseminaari 25.08.2021. Seminaarissa käydään keskustelua uuden strategian sisällöistä mahdollisen uuden pormestariohjelman pohjalta. Tilaisuuden yhteydessä toteutetaan luottamushenkilöille suunnattua talouskoulutusta. Tilaisuus järjestetään Tampere-talolla koronatilanteen näin mahdollistaessa, muussa tapauksessa webinaarina. 

Seminaariin kutsutaan vuoden 2021 kuntavaaleissa 13.06.2021 valittavat uudet valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä uutta valtuutettua kohden. Lisäksi seminaariin kutsutaan kaupungin ylin viranhaltijajohto, kunnallissihteerit, pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, kaupungin laajennettu johtoryhmä, palveluryhmien johtajat, liikelaitosten toimitusjohtajat sekä konsernihallinnosta webinaarin teemaan liittyvät keskeiset asiantuntijat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta.

Hallintosäännön liitteen 1 mukaan luottamushenkilöille maksetaan valtuuston strategiatilaisuuksista yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Vuoden 2021 kuntavaaleissa 13.06.2021 valittavat uudet valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden oikeutetaan osallistumaan 25.8.2021 järjestettävään valtuuston strategiaseminaariin, jonka teemana on kaupungin uuden strategian sisältöjen valmistelu mahdollisen pormestariohjelman pohjalta valtuustokaudelle 2021–2025.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere