§ 8 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmä kaudelle 1.1.2020 - 31.7.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:27/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

17.1.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh. 040 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari:

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja opetushallitus määräsi sen pohjalta uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.10.2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat varhaiskasvatuksen järjestäjää seuraamaan, arvioimaan ja kehittämään paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Kasvatus- ja opetusjohtaja päätti 1.9.2017 § 128 varhaiskasvatussuunnitelman ohjausryhmän asettamisesta ajalle 1.9.2017 - 31.12.2018. Ohjausryhmän tehtävänä oli arvioida 1.8.2017 käyttöön otettua paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kehittää sitä. Ohjausryhmän toimikauden jälkeen, 1.1.2019 alkaen, ryhmä jatkoi samalla kokoonpanolla varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmänä. Seurantaryhmän kokoonpanoon tehdään muutoksia 1.1.2020 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmän tehtävänä on seurata, arvioida ja kehittää paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä huolehtia mahdollisten muutosmääräysten toimeenpanosta paikallisesti. Mahdolliset työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen palvelualueen kasvatus- ja opetuspalveluiden määrärahoista.

Hallintosäännön § 34 kohdan 9 mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmään kaudelle 1.1.2020 - 31.7.2021 nimetään

Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö, puheenjohtaja
Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari
Kristiina Järvelä, kasvatus- ja opetusjohtaja
Pia Mikkola, palvelupäällikkö
Tanja Moisala, palvelupäällikkö
Annikki Numminen, päiväkodin johtaja
Jaana Kuittinen, päiväkodin johtaja
Raija Toikka, päiväkodin johtaja
Eija Kamppuri, varhaiskasvatuksen opettaja
Tanja Jurvanen, erikoissuunnittelija, sihteeri

Mahdolliset työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen palvelualueen kasvatus- ja opetuspalveluiden määrärahoista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere