§ 11 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmän kokoonpanon päivittäminen kaudelle 1.1.2021 - 31.7.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:449/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Va.varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, p. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari:

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja opetushallitus määräsi sen pohjalta uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 18.10.2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat varhaiskasvatuksen järjestäjää seuraamaan, arvioimaan ja kehittämään paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Kasvatus- ja opetusjohtaja päätti 1.9.2017 § 128 varhaiskasvatussuunnitelman ohjausryhmän asettamisesta ajalle 1.9.2017 - 31.12.2018. Ohjausryhmän tehtävänä oli arvioida 1.8.2017 käyttöön otettua paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kehittää sitä. Ohjausryhmän toimikauden jälkeen, 1.1.2019 alkaen, ryhmä jatkoi samalla kokoonpanolla varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmänä. Pormestari teki päätöksen 17.1.2020 § 8 varhaiskasvatuksen seurantaryhmästä ajalle 1.1.2020 - 31.7.2021. Organisaartiomuutoksesta johtuen seurantaryhmän kokoonpanoon tehdään muutoksia 1.1.2021 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmän tehtävänä on seurata, arvioida ja kehittää paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä huolehtia mahdollisten muutosmääräysten toimeenpanosta paikallisesti. Mahdolliset työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen palvelualueen kasvatus- ja opetuspalveluiden määrärahoista.

Hallintosäännön § 34 kohdan 9 mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmään kaudelle 1.1.2021 - 31.7.2021 nimetään

va. varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, pj.

apulaispormestari Johanna Loukaskorpi

palvelupäällikkö Pia Mikkola

palvelupäällikkö Tanja Moisala

päiväkodin johtaja Annikki Ruokolainen

päiväkodin johtaja Jaana Kuittinen

päiväkodin johtaja Raija Toikka

varhaiskasvatuksen opettaja Eija Kamppuri

suunnittelija Pia Kuisma, kokoonkutsuja ja sihteeri


Mahdolliset työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan sivistyspalvelujen palvelualueen kasvatus- ja opetuspalveluiden määrärahoista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere