§ 78 Vieraanvaraisuuksien ja huomionosoitusten periaatteet Tampereen kaupungilla

Lataa  Kuuntele 

TRE:3439/00.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, puh. 040 801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin vieraanvaraisuutta ja huomionosoituksia koskevat periaatteet on määritelty konsernimääräyksellä  (28.5.2014 TRE: 4001/00.01.01/2014). Konsernimääräystä on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita ja käytänteitä. Päivitys on valmisteltu yhteistyössä pormestarin esikunnan kanssa.

Konsernimääräykseen tehdyt keskeisimmän muutokset koskevat vieraanvaraisuuden muotoa, vieraanvaraisuuden myöntämisperusteita sekä kaupungin vieraille antamien lahjojen ohjeistusta. Muut muutokset koskevat lähinnä ohjeistuksen tiivistämistä sekä rakenteellista uudistamista.

Yleisin vieraanvaraisuuden muoto on Raatihuoneella järjestettävä vastaanotto. Vieraanvaraisuuden muotoina sauna ja kiertoajelu on poistettu omina kohtinaan. Harkinnan mukaan kaupunki voi tarjota jatkossakin vastaanoton ohella myös muuta vieraanvaraisuutta, mutta sen muotoa ei ole tarkoituksenmukaista rajata ohjeistuksessa.

Vieraanvaraisuuden myöntämisperusteita on uudistettu siten, että yliopistoja koskeva kansainvälisten tapahtumien vieraanvaraisuuksien maksimimäärä on poistettu ohjeesta. Vieraanvaraisuus voidaan jatkossa myöntää tapahtumalle, jolla on huomattava kansainvälinen merkitys Tampereen kaupungille. Tampereella järjestettävät kansainväliset tapahtumat ovat aluetalouden, kaupungin imagon ja tunnettuuden kannalta merkittäviä. Vuosien välillä on merkittävää vaihtelua tapahtumien lukumäärän osalta. Kaupungin myöntämien vieraanvaraisuuksien lukumäärää ei ole tämän vuoksi tarkoituksenmukaista rajata vuosittain samalle tasolle.

Merkittäville tamperelaisille tai valtakunnallisille yhteisöille voidaan jatkossa myöntää vieraanvaraisuus yhteisön viettäessä 50 -vuotisjuhlavuottaan. Tämän jälkeen vieraanvaraisuutta voidaan osoittaa samalle yhteisölle 20-25 vuoden välein. Muille pyöreitä vuosia täyttäville yhdistyksille tai yhteisöille kaupunki voi myöntää tervehdyksen toimijan omassa tilaisuudessa tai lähettää kirjallisen tervehdyksen. Tervehdys toimijan omassa tilaisuudessa ja kirjetervehdys ovat uusia vieraanvaraisuuden muotoja.

Kaupungin vieraille annettavien lahjojen osalta määräykseen on lisätty nykyisen käytännön mukaiset toimintatavat. Tampereen kaupungilla on käytössä liikelahjojen verkkokauppa, josta lahjat pääsääntöisesti tilataan. Kaupungin arvovieraille annettavat lahjat kustannetaan keskitetysti strategia- ja kehittämisyksikön suhdetoiminnan ja markkinoinnin -tiimistä. Palvelualueiden ja yksiköiden omille vieraille annettavien lahjojen kustannuksista vastaavat toimijat omalla kustannuksellaan. Kaupungin verkkokauppaan suunniteltujen liikelahjojen suunnittelukustannuksista vastaa suhdetoiminta- ja markkinointi.

Hallintosäännön 34 § kohtien 7 ja 10 mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista sekä kaupungin edustustilojen käytöstä.

Päätös

Konsernihallinnolle, palvelualueille ja liikelaitoksille annetaan Vieraanvaraisuuksien ja huomionosoitusten periaatteet Tampereen kaupungilla, Dnro TRE:25/00.01.01/2019.

Tällä päätöksellä kumotaan 28.5.2014 annettu konsernimääräys TRE: 4001/00.01.01/2014, Tampereen kaupungin vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset.

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere