§ 62 Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten myöntäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2197/12.03.00/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten haku avautui 27.3.2020. Toistaiseksi jatkuvan haun toiseen käsittelyerään otettiin ajalla 6.4.2020 klo 10.01- 20.4.2020 klo 10 tulleet hakemukset sekä ensimmäisessä käsittelyerässä pöydälle jätetyt hakemukset. Kaikkiaan hakemuksia oli toisessa käsittelyerässä 41.

Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksilla voidaan rahoittaa uudenlaisia, luovia keinoja, joiden avulla edistetään tamperelaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä vähennetään yksinäisyyttä. Avustettavan toiminnan tulee olla poikkeusoloihin sopivaa ja turvallista, ja sen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon viranomaissuositukset.

Hallintosäännön 34 § 11-kohdan mukaan pormestari päättää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa. Kerta-avustuksiin on varattu yhteensä 140 000 euroa, josta pormestari päättää 100 000 euron osalta. Loput 40 000 euroa on varattu ikäihmisiin kohdistuviin hankkeisiin ja niistä päätökset tekee sivistysjohtaja Lauri Savisaari. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista 11 kohdennettiin Lauri Savisaaren päätettäväksi.  

Lopuista 30 hakemuksesta avustusta esitetään myönnettäväksi 10 hankkeelle yhteensä 17 700 eurolla. Lisäksi esitetään ns. pöydälle jätettäväksi yhtä hakemusta (Elämän äärellä -hanke) ja käsiteltäväksi uudestaan seuraavassa erässä. Avustusvalmistelija tulee olemaan yhteydessä tähän hakijaan ja hakijan on mahdollista täydentää hakemustaan maanantaihin 4.5. klo 10 saakka. Liitteessä on kooste kerta-avustusta hakeneista sekä esitys avustussummista ja yhden hakemuksen pöydälle jättämisestä.

Seuraavat hakemukset (7 kpl) siirretään kulttuuri- ja taideyksikköön käsiteltäväksi kulttuurin tuotantotukihakemuksina:

  • Tästä tulee niin hieno maailma ry
  • Sairaalaklovnit ry / Tampereen sairaalaklovnit
  • Taidekävely-työryhmä
  • Pirkkalaiskirjailijat ry
  • Inka Pohjonen
  • Videootit ry
  • Apaja Crew osk.

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen palvelualueilta. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkia hankkeita ei voida tukea. Hakemuksia pisteytettiin huomioiden toiminnan vaikuttavuus erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä toiminnan laajuus ja innovatiivisuus. Avustusta ei pääsääntöisesti esitetä julkaisuihin eikä laitehankintoihin. Lisäksi hakemuksia arvioitaessa erityisen tarkkaan arvioitiin toiminnan turvallisuutta. Näillä perusteilla 12 hakijalle ei esitetä avustusta.

Kerta-avustusta saavien toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta hankkeensa viestinnässä.

Päätös

Myönnän Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksia liitteenä olevan esityksen mukaisesti yht. 17 700 euroa maksettavaksi strategia- ja kehittämisyksikön (suhdetoiminta- ja markkinointi) kustannuspaikalta 113225, sisäinen tilaus 27591, tasa-arvon teemavuosi.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi. Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella (https://www.tampere.fi/yhdenvertaisesti-sinun/avustushaku.html). Kuitteja ei tarvitse liittää selvityslomakkeeseen, mutta kuitit tulee säilyttää itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere