§ 24 Yhdenvertaisuuden teemavuoden ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1127/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

10.2.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri, Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin johtoryhmän linjauksen (7.11.2018) mukaisesti vuosi 2020 toteutetaan yhdenvertaisuuden teemavuotena. Kaupungin laajennettu johtoryhmä hyväksyi 26.11.2019 teemavuoden ensimmäiset teot, ja nimesi teemavuoden: Tampere. Yhdenvertaisesti sinun. Teemavuoden toteuttamisen ohjaamiseksi on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on sekä linjata yhdenvertaisuuden tekoja että sitouttaa eri organisaatioita osallistumaan teemavuoden toteutukseen. Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuoden 2020 aikana ja kerran keväällä 2021. Teemavuoden ohjausryhmän jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä: pormestari Lauri Lyly, pormestarin erityisavustaja Kaisa Läärä, sivistyspalvelujohtaja Lauri Savisaari, viestintäjohtaja Nina Pietikäinen, sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja Taru Kuosmanen, kaupunkiympäristön palvelujohtaja Mikko Nurminen, elinvoima- ja kilpailukykyjohtaja Teppo Rantanen, strategiajohtaja Reija Linnamaa, tapahtumajohtaja Perttu Pesä, viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto Pirfest ry:stä, johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista, aluejohtaja Ari Koskinen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä, toimitusjohtaja Paulina Ahokas Tampere-talo Oy:stä, toiminnanjohtaja Nina Lindberg Artteli-kumppanuusyhdistys ry:stä, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, markkinointikoordinaattori Elina Virnala ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen.

Hallintosäännön 34 §:n 9 kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeellisiksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampere. Yhdenvertaisesti sinun-teemavuoden ohjausryhmään nimetään pormestari Lauri Lyly, pormestarin erityisavustaja Kaisa Läärä, sivistyspalvelujohtaja Lauri Savisaari, viestintäjohtaja Nina Pietikäinen, sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja Taru Kuosmanen, kaupunkiympäristön palvelujohtaja Mikko Nurminen, elinvoima- ja kilpailukykyjohtaja Teppo Rantanen, strategiajohtaja Reija Linnamaa, tapahtumajohtaja Perttu Pesä, viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, markkinointikoordinaattori Elina Virnala ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen.

Ohjausryhmään kutsutaan Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls, toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto Pirfest ry:stä, johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista, aluejohtaja Ari Koskinen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä, toimitusjohtaja Paulina Ahokas Tampere-talo Oy:stä ja toiminnanjohtaja Nina Lindberg Artteli-kumppanuusyhdistys ry:stä.

Ohjausryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pormestari Lauri Lyly ja varapuheenjohtajana sivistyspalvelujohtaja Lauri Savisaari. Ohjausryhmän sihteerinä toimii koordinaattori Elina Virnala.

Ohjausryhmän toimikausi jatkuu maaliskuuhun 2021.

Ohjausryhmä hyväksyy loppuraportin teemavuoden toteutuksesta vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. 

Ohjausryhmän työstä aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunkimarkkinoinnin kustannuspaikalta 113225 sisäinen tilausnumero 27591 (Tasa-arvon teemavuosi). 

Allekirjoitus

Aleksi Jäntti, pormestarin 1, varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere