§ 27 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston varapuheenjohtajan osallistuminen Rakennustarkastuspäiville Vantaalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:1274/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

25.2.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rakennustarkastusyhdistys RTY järjestää Rakennustarkastuspäivät Vantaalla 13.-15.3.2019. Teemoja ovat mm. asumisen uudet tuulet, maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja laadukkaan rakentamisen edellytykset.

Ympäristö- ja rakennusjaosto esittää, että jaoston varapuheenjohtaja Matti Höyssä oikeutetaan osallistumaan Rakennustarkastuspäiville.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä kerrallaan yhden osallistujan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston varapuheenjohtaja Matti Höyssä oikeutetaan osallistumaan Rakennustarkastuspäiville Vantaalla 13.-15.3.2019.

Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere