§ 38 Yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen Uasin Gishun maakunnan ja Tampereen kaupungin välillä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2380/04.04.00/2021

Päätöspäivämäärä

29.3.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen,​ 040 538 8402,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri,​ puh. 0400 780 866,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Business Tampereen vienninedistäminen koulutuksen saralla on  käynnistynyt lupaavasti kenialaisten kumppaneiden kanssa. Vuonna 2019 Tampereen kaupunki solmi aiesopimuksen kenialaisen Elgeyo-​Marakwetin maakunnan kanssa,​ minkä seurauksena Elgeyo-​Marakwet sponsoroi 25 sairaanhoitajaopiskelijan opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. Yhteistyön jatkosta neuvotellaan parhaillaan,​ ja siitä hyötyvät useat oppilaitokset ja yritykset. Tampereen ja Elgeyo-​Marakwatin koulutusyhteistyö on aikaansaanut kiinnostusta myös muissa Kenian maakunnissa. Kenian Narokin maakunnan edustajat vierailivat Tampereella maaliskuun alussa 2021 neuvottelemassa yhteistyöstä tamperelaisten toimijoiden kanssa. Kenian paikallishallinto arvostaa kansainvälisiä alueiden keskinäisiä yhteistyösopimuksia,​ jotka merkittävästi vahvistavat edellytyksiä koulutusvientiin ja muun tutkimus-​ ja koulutusyhteistyön syntymiseen. Kenia on maana itä-​Afrikan johtava talous,​ ja suomalaisen koulutusosaamisen maine on erinomainen.

Kenialainen Uasin Gishun maakunnan kanssa on jo aiemmin sovittu yhteistyöstä ja se haluaisi käynnistää koulutuksen Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen käynnistämiseksi Uasin Gishun maakunta tarvitsee TAMK:in kanssa tehdyn sopimuksen lisäksi maakunnan ja Tampereen kaupungin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan, mikä edistää merkittävästi Tampereen seudun koulutusvientitoimijoiden mahdollisuuksia liiketoimintaan Keniassa.

Yhteisymmärryspöytäkira on päätöksen liitteenä.

Hallintosäännön 34 §:n 1. kohdan mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista.

 

Päätös

 

Uasin Gishun maakunnan ja Tampereen kaupungin välinen yhteisymmärryspöytäkirja hyväksytään liitteenä olevan mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere