§ 29 Rakennusrasitteiden perustaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4330/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila

Päätöksen perustelut

Hakija:

Anna Mäntynen

Oikeutetut kiinteistöt:

837-127-217-72

837-127-217-73

Rasitetut kiinteistöt:

837-127-217-72

837-127-217-73

Rasitteet:

Anna Mäntynen tontin 837-127-217-72 vuokraoikeuden haltijana ja Tanjalotta Räikkä ja Nuutti Vapaavuori tontin 837-127-217-73 vuokraoikeuden haltijana sekä Tampereen kaupunki mainittujen tonttien omistajana ovat 12.6.2019 ja 30.8.2019 allekirjoittaneet sopimuksen, jossa on mainittu seuraavat pysyvät oikeudet:

1. Tontilla 837-127-217-72 on pysyvä oikeus jättää tonttien rajalla palomuuri rakentamatta (seinärasite).

2. Tontilla 837-127-217-73 on pysyvä oikeus ulottaa rakennuksen perustukset tontin 837-127-217-72 puolelle (perustusrasite). 

Esitetyt asiakirjat:

Hakemus, rasitesopimus, kiinteistöjohtajan päätös

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 158 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 80 § 1), 7)

Maksu: 500 euroa

Päätös

Perustetaan pyydetyt rakennusrasitteet.

Allekirjoitus

Rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila

Organisaatiotieto

Tampere