§ 102 Vahingonkorvaushakemus polkupyörällä kaatumisesta Tehtaankallionpuiston KLV:llä

Lataa  Kuuntele 

TRE:3480/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

27.5.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta Tehtaankallionpuiston KLV:llä tapahtuneen polkupyörällä kaatumisen johdosta.

Vaatimus koskee 28.03.2022 noin klo 15.20 polkupyörällä tapahtunutta kaatumista Tehtaankallionpuiston KLV:llä. Asianosainen oli pyöräillyt kyseisellä väylällä ja kaatunut etupyörän osuessa tiellä olleeseen kuoppaan, jossa oli sohjoa ja vettä. Asianosainen vaatii korvauksia yhteensä 600,00 euroa kivusta ja särystä.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tieliikennelaissa todetaan myös, että ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Polkupyörä on ajoneuvolaissa tarkoitettu ajoneuvo, johon sovelletaan tieliikennelakia. 

Urakoitsijan selvityksen mukaan (Gps-raportti) kyseisellä väylällä on suoritettu sohjon poistoa vahinkopäivän aamuna 28.03.2022 klo 06.11. Säätila on ollut aamulla plussan puolella ja pakastunut iltaa kohti.

Riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen vahinko olisi ollut vältetävissä pyörän kuljettajan toimesta. Tienkäyttäjälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi.

Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve.

Voidaankin todeta, että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Ajoneuvolaki (82/2021) 2 § 1 kohta.

Tieliikennelaki (729/2018) 3 § ja 5 §.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere