§ 38 Vahingonkorvausvaatimus Miikkaanraitilla tapahtuneesta yliajosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:228/03.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

16.3.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta vaaditaan vahingonkorvausta 2.1.2023 tapahtuneesta yliajosta 12.1.2023 kirjatulla korvaushakemuksella. Asianosainen on ilmoituksensa mukaan jäänyt aura-auton alle 2.1.2023 klo 2.45 Miikkaanraitilla. Asianosainen ilmoittaa loukanneensa tilanteessa olkapäänsä ja saaneensa tapauksesta myös henkisiä traumoja.

Asianosaisen korvausvaatimus on tällä hetkellä 20 130,20 euroa, joka koostuu lääkärikäynnistä sekä ansionmenetyksestä. Asianosainen ilmoittaa, että kuluja on tulossa myöhemmin lisää.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Urakoitsijan selvityksen mukaan koneen kuljettaja on kohdannut koiran ulkoiluttajan kyseisessä kohteessa 2.1.2023 klo 3.13. Asianosainen on siirtynyt aurausvallin päälle koiransa kanssa ja tervehtinyt ohiajavaa kuljettajaa. Kuljettaja ei ole havainnut mitään poikkeavaa tilanteessa. Koneen nopeus kohtaamistilanteessa on ollut 8-11 km/h GPS-seurannan mukaan.

Lisäksi voidaan todeta, että asianosaisen kuvaaman kaltaisessa tapauksessa on kyse liikennevahingosta. Liikennevakuutuslaissa säädetään moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuslain mukaan liikennevahinko tulee korvattavaksi vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Liikennevahingon korvaamisesta vastaa lain mukaan liikennevakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että kyseessä ei ole ollut kaupungin tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko, joka osoittaisi vahingonkorvauslain mukaisen tuottamuksen. Vahingonkorvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Liikennevakuutuslaki (460/2016) 1 §, 31 §, 32 § 34 §.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 36 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 23.1.2023 § 6).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere