§ 110 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Aihkinkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:2851/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta ajoneuvon vahingoittumisesta, joka tapahtui Aihkinkadulla, Asianosainen oli ajanut 2.4.2022 kello 18.15 Aihkinkadulla, tehden u-käännöksen parkkeerattujen autojen jälkeen takaisin Vuoreksen puistokadulle päin. Asianosaisen ajoneuvosta oli mennyt puskurin alaosa ja moottorin suoja rikki sekä rengas revennyt. Korvausvaatimus on 115,00 euroa.  

Urakoitsijan selvityksen mukaan Aihkinkatu on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti, eikä ajoradalla ei ole havaittu sellaista kohtaa, missä tämän kaltainen vaurio olisi voinut tulla. 

Tieliikennelain mukaan vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Tieliikennelaissa todetaan myös, että ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. 

Tämän lisäksi tieliikennelaissa mainitaan, että ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

Vahingonkorvauslain mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon on velvollinen korvaamaan sen. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän maksettavaksi. 

Näillä perusteilla Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo, että korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 § ja 8 §.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere