§ 160 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Päivölänkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:2952/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

3.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 11.4.2022 kirjatulla korvaushakemuksella. 

Asianosainen on ajanut monttuun Mäkikadun ja Päivölänkadun risteyksessä. Asianosainen oli jatkanut ajamista koska oli menossa katsastukseen, jossa oli mainittu etujousen olevan poikki. 

Asianosaisen korvausvaatimukseen summa on 475,80 euroa, joka koostuu uudesta etujousesta ja sen asennustyöstä.

Urakoitsijalta saadun lausunnon mukaan kyseisessä risteyksestä 3.3.2022 tehdyssä tiestötarkastuksessa ei löytynyt kuvatunlaista monttua.

Vahingonkorvauslain mukaan, vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Päivölänkadulla ja Mäkikadulla on voimassa alueellinen 30km/h aluerajoitus. Väyläviraston ohjeistuksen mukaan enintään 30 km/h nopeusrajoituksen väylällä voi olla töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta. Väylällä voi myös olla muita nopeutta alentavia rakenteita, joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla tavalla erikseen osoiteta. 

Tieliikennelain mukaan vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.   

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Tieliikennelaki (729/2018) 3 § ja 5 §.

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere