§ 151 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Lielahdenkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:3670/03.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

15.9.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

ELY-keskukselta on haettu vahingonkorvausta 7.7.2023 päivätyllä korvausvaatimuksella Lielahdenkadulla 4.7.2023 klo 19.00 sattuneesta ajoneuvovahingosta. ELY-keskus on siirtänyt asian käsittelyn Tampereen kaupungille 7.7.2023, sillä vahinkopaikka sijaitsee kaupungin katuverkolla. Asianosainen on kertomansa mukaan hän oli ajamassa Lielahdenkatua Lentävänniemestä keskustan suuntaan ja hän ajoi liikenneympyrän jälkeen ajoradalle olleeseen lätäkköön, jossa olikin ollut iso kuoppa. Kuoppaan ajon seurauksena ajoneuvosta rikkoitui iskunvaimentimet sekä vasen eturengas ja -vanne.

Asianosaisen esittämä korvausvaatimus on 1 500,00 euroa perustuen arvioon ajoneuvon korjauskustannuksista (1 200,00 euroa) sekä ajoneuvon hinauksesta aiheutuneista kustannuksista (300,00 euroa).

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Urakoitsijan selvityksen yhteydessä olevien, Vionice-ajoista otettujen, kuvakaappausten mukaan kyseisellä kohdalla ei ole ollut reikää päällysteessä (kuvakaappaukset otettu 29.06. ja 10.07. tehdyistä ajoista). Asianosaisen esittämän kuvan reikä sijaitsee Lielahdenkadun kaistalla, joka johtaa Lentävänniemen suuntaan.

Syy-yhteyttä ilmoitetun vahinkopaikan ja sattuneen vahingon välillä ei ole osoitettu, sillä hakemuksen yhteydessä esitetty kuva ei ole otettu ilmoitetusta vahinkopaikasta.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1.9.2023 § 82).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere