§ 163 Vahingonkorvausvaatimus esinevahingosta Onkiniemenkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:8809/03.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

4.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosuunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on haettu vahingonkorvausta Onkinimenkadun ja Paasikiventien risteyksessä sattuneesta esinevahingosta 20.12.2021 päivätyllä vahingonkorvaushakemuksella.

Asianosainen on 19.12. noin klo 14.45 tarttunut suojatien viereiseen lyhtytolppaan ollessaan koiransa kanssa lenkillä. Asianosaisen kertoman mukaan lyhtytolpan muuten sileään pintaan uponnut teräväsärmäinen metallilevy repi hänen hanskansa sormenpään auki.

Asianosaisen vaatima korvaussumma on yhteensä 15,00 euroa, ja se koostuu uusista nahkahanskoista (10,00 euroa) sekä korvauksesta uusien hanskojen hakemisesta kaupasta (5,00 euroa).

Vahingonkorvauslain mukaan, vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Tampereen kaupunki on pyytänyt asian käsittelyä varten lausunnon Tampereen Vera Oy:ltä. Tampereen Vera Oy vastaa kaupungin ulkovalaistuksen kunnossapidosta kaupungin puitesopimuskumppanina.

Tampereen Veran lausunnon mukaan asianosaisen toimittamista kuvista päätellen lyhtypylvästä on vauroittanut jokin kolmas osapuoli. Tästä syystä pylvään pintaan on muodostunut sinkitystä teräksestä terävä kulma. Tampereen Veralle ei ole tullut ennen vahinkoa ilmoitusta vauriosta pylväässä.

Aiheutuneen vahingon ei voida katsoa syntyneen Tampereen kaupungin tahallisuudesta tai tuottamuksesta.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että asianosaisen korvausvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Tampereen Vera Oy:

Verkkotietojärjestelmän mukaan ko. risteysalueella asennetut sinkityt valaisinpylväät on asennettu joko 1960- tai 1980-luvulla. Pylväitä on tulkinnan mukaan joko 2 tai 4 kpl.

Valokuvista päätellen pylvästä on naarmutettu jonkun [kolmannen] osapuolen toimesta. Tästä syystä pylvään pintaan on muodostunut sinkitystä teräksestä terävä kulma - Tampereen Vera Oy:llä on Tampereen kaupungin kanssa puitesopimus ulkovalaistuksen kunnossapidosta. Tampereen Vera tai Tampereen kaupunki ei kuitenkaan ole vastuussa siitä, että pylvääseen tekee jokin muu taho [kolmas osapuoli] naarmun, joka ei ole ilmennyt tai josta ei ole tullut tietoa tai ilmoitusta.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere