§ 107 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Rautatienkadulla

Lataa  Kuuntele 

TRE:2002/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianosainen on kaatunut Rautatienkadun ja Vuolteenkadun risteyksessä 26.2.2022 noin kello 20 jalkakäytävällä. 

Asianosaisen korvausvaatimuksen suuruus ei tällä hetkellä ole tiedossa.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Urakoitsijan selvityksessä Gps-tietojen mukaan kyseisellä kohdalla oli suoritettu liukkauden torjuntaa 25.2. ja 26.2.2022. Pakkasta tapahtumahetkellä ollut -8 astetta. 

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle, kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. 

Kaupunki on suorittanut jalkakäytävän kunnossapidon lain ja muun ohjeistuksen mukaan, eikä vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta ole. Korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.  

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere