§ 109 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Satakunnankadulla suojatieylityksen kohdalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:2498/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta liukastumisesta. Asianosainen on liukastunut ja kaatunut lauantaina 26.2.2022 klo 13.15 ylittäessään Satakunnankadun suojatien ylityskohdalla. Liukastuessa asianosainen on loukannut vasemman solisluunsa ja olkapäänsä sen osuessa kaatumisen seurauksena asfalttiin. Solisluun murtuma on vaatinut leikkaushoitoa. 

Korvausvaatimus on suuruudeltaan 4 800,00 euroa, joka koostuu kivusta ja särystä sekä puolisolle syntyneestä ansionmenetyksestä.  

Vahingonkorvauslain mukaan, vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Urakoitsijalta (Tampereen Infra) saadun selvityksen (Gps-ote) mukaan kohteessa on suoritettu kunnossapitotoimenpiteenä lumen ja sohjon poistoa perjantaina 25.2.2022. Sää- ja olosuhde selvityksen mukaan tapahtumahetkellä lauantaina 26.02.2022 noin klo 13.15 lämpötila on pakkas yön jälkeen lauhtunut plussan puolelle. Tapahtumaa edeltävän vuorokauden aikana lämpötila on vaihdellut päivän +1 ja yön -6 pakkas asteen välillä. Täten on tapahtunut sulamista ja jäätymistä, joka on tehnyt liukkaudentorjunnan osittain tehottomaksi. 

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten mukaan diagnoosista S42.0, kivun ja säryn ja tilapäisen haitan osalta henkilön vaatimus 3 000,00 euron suuruisena voidaan hyväksyä. 

Ansionmenetyksen osalta henkilön vaatimus perustuu siihen, että heidän perheensä talous on kärsinyt.  

Puolisolle ei voida ansionmenetystä korvata. 

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että korvausvaatimus tulee hyväksyä osittain ja asianosaiselle tulee kivusta ja särystä haettu korvaus.

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hyväksytään ja asianosaiselle korvataan 3 000,00 euroa. 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere