§ 112 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Annalassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3493/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

27.5.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta liukastumisesta Hikivuorenkadun klv:llä 02.05.2022 kirjatulla korvausvaatimuksella. Korvausvaatimus koski 03.03.2022 klo 08.20 tapahtunutta liukastumista. 

Vaatimusta on perusteltu sillä, että asianosainen oli liukastunut jalkakäytävän jäisen kohdan vuoksi. Korvausvaatimuksen määrä on 188,00 euroa, joka koostuu poliklinikkamaksusta ja taksikyydistä. 

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Urakoitsijan selvityksen mukaan (Gps-raportti) liukkaudentorjuntaa on tehty kohteessa 02.03.2022 klo 17.35 - 21.26 välisenä aikana. Hiekoituksen aikaan on ollut lämpötila noin +2 astetta ja lämpötila on laskenut yöllä. Kaatumishetkellä lämpötila on ollut noin 0 astetta. 

Talvikunnossapidossa kaikkien huolettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. 

Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve. Voidaankin todeta, että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Kaupungilla ei täten ole tuottamusta asiassa.  

Koska Tampereen kaupungin tahallisuutta tai tuottamusta vahinkoon ei voida todeta, tulee korvausvaatimus hylätä perusteettomana.

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

 

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere