§ 157 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Itsenäisyydenkatu 2 jalkakäytävällä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2099/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

3.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianosainen on esittänyt vahingonkorvausvaatimuksella Tampereen kaupungin maksamaan tulevia kustannuksia, jotka eivät tällä hetkellä ole tiedossa. Asianosainen on kaatunut 21.2.2022 kello 14.10 Itsenäisyydenkadun jalkakäytävällä Tullikamarinaukio 2 kohdalla.

Vaatimusta on perusteltu sillä, että jalkakäytävä oli jäinen ja kohta oli hiekoittamaton.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Urakoitsijan selvityksessä näkyvillä olevien GPS-tietojen mukaan kyseisellä kohdalla oli suoritettu liukkaudentorjuntaa vahinkopäivänä 21.2.2022 kello 5.53. Säätietojen mukaan pakkasta on ollut -2-3 astetta ja lumisadetta tapauksien välillä ei ole ollut, joka olisi tehnyt toimenpiteet tehottomiksi. 

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. 

Kaupunki on suorittanut jalkakäytävän kunnossapidon lain ja muun ohjeistuksen mukaan, eikä vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta ole.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

 

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere