§ 159 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Keskustorin pysäköintialueella

Lataa  Kuuntele 

TRE:2622/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

3.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianosainen on kaatunut 26.2.2022 Keskustorin pysäköintialueella rosoiseen jäähän ja aurausjälkeen, sillä seurauksella, että polveen on tullut ruhje ja housut sekä taskussa ollut puhelin ovat rikkoutuneet. 

Asianosaisen korvausvaatimus koostuu tällä hetkellä puhelimen uusimisesta arvoltaan 299,00 euroa, panssarilasi 39,00 euroa, softshell-housut 55,00 euroa, terveyskeskusmaksu 20,90 euroa sekä särkylääkkeistä, kivusta ja särystä 400,00 euroa. Yhteensä korvausvaatimus on summaltaan 813,90 euroa.

Kunnossapidosta vastuussa olevan Tampereen Infra Oy:n selvityksen GPS-tietojen mukaan kyseisellä kohdalla on suoritettu kunnossapitotoimenpiteinä lumen aurausta, pinnan karhennusta sekä liukkauden torjuntaa 23.2.2022 klo 7.04, 24.2.2022 klo 6.03, 25.2.2022 klo 7.23 sekä 26.2.2022 klo 19.37. Säätietojen mukaan tapahtumapäivänä on ollut pakkassää. 

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi.

Kaupunki on suorittanut alueen kunnossapidon lain ja muun ohjeistuksen mukaan, eikä vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta ole.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että korvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere