§ 162 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Suolijärvenraitilla kevyenliikenteen väylällä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2747/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

4.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianosainen on kaatunut Suolijärvenraitilla kevyenliikenteen väylällä 3.4.2022 klo 7.50 puhuessaan puhelimessa puolisonsa kanssa. 

Asianosaisen korvausvaatimus on tällä hetkellä 253,40 euroa, joka koostuu sairaanhoito- ja fysioterapiakuluista,

Urakoitsijan selvityksessä GPS-tietojen mukaan kyseisellä kohdalla oli suoritettu liukkaudentorjuntaa 29.3.2022 klo 8.44 ja 30.3.2022 klo 12.05. Säätietojen mukaan lumisadetta ei ollut tapahtumien välisenä aikana, joka olisi tehnyt liukkaudentorjunnan tehottomaksi. Pakkasta tapahtuma hetkellä on ollut noin -4 astetta. Kuvien perusteella on todennäköistä, että liukkaudentorjunta aine läpäissyt polanteen, joka on muodostanut jäisen pinnan.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. 

Kaupunki on suorittanut jalkakäytävän kunnossapidon lain ja muun ohjeistuksen mukaan, mutta liukkaudentorjunta aine on painunut polanteen sisään tehden siitä tehottoman 

Täten Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo, että Tampereen kaupunki on korvausvelvollinen ja korvausvaatimus tulee hyväksyä.

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hyväksytään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere