§ 161 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Hervannassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1291/03.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

4.8.2022

Päätöksen tekijä

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinnon harjoittelija Sami Niemelä, puh. 040 729 3002, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilta vaaditaan vahingonkorvausta Makkarajärvenkatu 80 kohdalla 27.01.2022 klo 13.14 tapahtuneesta liukastumisesta.

Vaatimusta on perusteltu sillä, että jalkakäytävä oli jäinen ja hiekoittamaton. Korvausvaatimus oli suuruudeltaan 1 008,99 euroa, joka koostu1 alus- ja päällyshousuista sekä erittelemättömistä lääkärikuluista.

22.7.2022 asianosainen toimitti kaupungille päivitetyn korvaushakemuksen, sillä hänen vakuutusyhtiönsä on korvannut vahingosta aiheutuneet välittömät kulut. Asianosainen hakee kaupungilta korvausta kivusta ja särystä (300,00 euroa) sekä ansionmenetyksestä (200,00 euroa) yhteensä 500,00 euroa. Vakuutusyhtiö ei ole maksanut näistä korvauksia.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä. Jos kyseessä on tapaturma, aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Urakoitsijan selvityksellä näkyvän GPS-raportin mukaan kohteessa on tehty liukkauden torjuntaa 26.01.2022 klo 07.48. Hiekoituksen aikaan lämpötila on ollut noin -5 astetta. Kaatumishetkellä lämpötila on ollut noin nolla astetta. Hiekoituksen jälkeen ei ole ollut aurauskynnyksen ylittävää lumisadetta. 

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin lain edellyttämä tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. 

Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve. Voidaankin todeta, että tapahtumapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Kaupungilla ei täten ole tuottamusta asiassa.  

Koska Tampereen kaupungin tahallisuutta tai tuottamusta vahinkoon ei voida todeta, Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo, että vahingonkorvausvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §.

 

Toimivalta:

Rakennuttamisjohtaja päättää alle 50 000,00 euron vahingonkorvausten myöntämisestä (Hallintosääntö 37 §, kappale kaksi, kohta 10 sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 28.2.2022 § 39).

Päätös

Korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Organisaatiotieto

Tampere