§ 2 Päätoimisen, määräaikaisen opinto-ohjaajan ottaminen Tammerkosken lukioon ja Tampereen Teknilliseen lukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1213/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.3.2020

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tammerkosken lukio

Lisätietoja päätöksestä

Tammerkosken lukion rehtori Matti Hännikäinen puh 050 3466 492, Tampereen teknillisen lukion rehtori Helena Tuusa puh 040 800 4977, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Määräaikaisen opinto-ohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana 10.2.2020 - 24.2.2020. Hausta on ilmoitettu seuraavilla sivuilla: Tampere.fi, Mol.fi, Kuntarekry, Facebook, LinkedIn.

Määräaikaisuuden perusteena on opiskelijamäärän kasvu ja henkilöstötarpeen vakiintumattomuus (SAP 24).

Tehtävää haki 45 (45) henkilöä, joista kolmekymmentäseitsemän (37) katsottiin tehtävän kelpoisuusehdot täyttäviksi. Haastatteluihin kutsuttiin kuusi (6) hakijaa. Haastattelut pidettiin 17.3.2020.

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella Tammerkosken lukion ja Tampereen teknillisen lukion opinto-ohjaajan määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään valittiin taiteen maisteri Tanja Portaankorva. Mahdollisen kieltäytymisen varalle esitetään varasijalle kasvatustieteen maisteri Susanna Lindgren.

Päätös

Tanja Portaankorva, taiteen maisteri, valitaan opinto-ohjaajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen Tampereen kaupungin lukiokoulutukseen. Palvelussuhde alkaa 10.8.2020 ja kestää 31.7.2021 saakka.

Varasijalle valitaan Susanna Lindgrén, 24.5.1978.

Koeaika on 6 kuukautta.

Valinta on ehdollinen.Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote uhalla, että valintapäätös todennetaan rauenneeksi. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3§.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Tammerkosken lukion rehtori Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere