§ 15 Sivutoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen klassilliseen lukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:5387/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.8.2019

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio

Lisätietoja päätöksestä

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Päätöksen perustelut

Tampereen klassillinen lukio järjestää lukuvuonna 2019-2020 saksan kielidiplomiin (Deutsches Sprachdiplom) valmentavaa opetusta ja hoitaa kokeiden järjestämisen.

Tehtävää hoitaa saksan kielen lehtori Laura Pihkala-Posti. Pihkala-Postille on myönnetty virkavapaata 30.8.2019-29.9.2019. Sijainen ei pysty hoitamaan kielidiplomiin liittyviä tehtäviä. Pihkala-Postin kanssa on sovittu, että hän hoitaa virkavapautensa aikana nämä kielidiplomiin liittyvät tehtävät normaalisti. Sijainen hoitaa muut virkaan kuuluvat tehtävät.

Päätös

Otan Laura Pihkala-Postin sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 30.8.2019-29.9.2019. Tehtävänä on antaa saksan kielidiplomikurssiin liittyvää opetusta ja hoitaa siihen liittyviä asioita (0,33 kurssia kertoimineen). Lisäksi hänelle maksetaan asiaankuuluva TVA-raha kyseiseltä aikajaksolta.

Koeaikaa ei määrätä.

Pihkala-Postin ei tarvitse esittää voimassaolevaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittamaa rikosrekisteriotetta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 § nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei tarvita.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Organisaatiotieto

Tampere