§ 18 Sivutoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen klassilliseen lukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:5387/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.10.2019

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio

Lisätietoja päätöksestä

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Päätöksen perustelut

Tampereen klassillisella lukiolla on tarve lukuvuonna 2019-2020 rekrytoida opettaja biologian tutkielmakurssille BI15. Kurssin opettaminen edellyttää erityisosaamista mikrobiologian, biokemian, molekyylibiologian ja kemian aloilta. Ville Kivisalmi on usean vuoden ajan luennoinut Tampereen klassillisessa lukiossa mainituista aiheista.

Päätös

Otan Ville Kivisalmen määräaikaiseksi sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 8.8.2019-30.5.2020. Tehtävänä on opettaa biologian 1 kurssi. Koeaikaa ei määrätä.

Kivisalmi on esittänyt voimassaolevan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 § nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei tarvita.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Organisaatiotieto

Tampere