§ 5 Sivutoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen klassilliseen lukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1022/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

13.2.2020

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio

Lisätietoja päätöksestä

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Päätöksen perustelut

Tampereen klassillinen lukio järjestää lukuvuonna 2019-2020 saksan kielidiplomiin (Deutsches Sprachdiplom) valmentavaa opetusta ja hoitaa kokeiden järjestämisen.

Tehtävää hoitavalle Laura Pihkala-Postille on myönnetty virkavapaata 3.-30.3.2020. Sijainen ei pysty hoitamaan kielidiplomiin liittyviä tehtäviä. Pihkala-Postin kanssa on sovittu, että hän hoitaa virkavapautensa aikana nämä kielidiplomiin liittyvät tehtävät normaalisti sekä osallistuu lukion opetussuunnitelman kehittämistyöhön. 

Päätös

Otan Laura Pihkala-Postin sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 3.-30.3.2020. Tehtävänä on antaa saksan kielidiplomikurssiin liittyvää opetusta ja hoitaa siihen liittyviä muita tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistua lukiokoulutuksen yhteiseen opetussuunnitelmatyöhön.

Pihkala-Postille maksetaan opetuksesta 0,33 kurssia (sisältää lukiokertoimen), ja saksan kielidiplomiin liittyvä TVA-raha sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelman kehittämistyöhön liittyvä TVA-raha kyseisellä ajalla.

Koeaikaa ei määrätä.

Pihkala-Postin ei tarvitse esittää voimassaolevaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittamaa rikosrekisteriotetta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 § nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei tarvita.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Organisaatiotieto

Tampere