§ 1 Tuntiopettajan määräaikainen ottaminen Tampereen klassilliseen lukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:884/01.02.01/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen klassillinen lukio

Lisätietoja päätöksestä

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Päätöksen perustelut

Tampereen klassillinen lukio järjestää lukuvuonna 2020-2021 saksan kielidiplomiin (Deutsches Sprachdiplom) valmentavaa opetusta ja hoitaa kokeiden järjestämisen.

Tehtävää hoitavalle Laura Pihkala-Postille on myönnetty virkavapaata 9.-19.2.2021. Sijainen ei pysty hoitamaan kielidiplomiin liittyviä tehtäviä. Pihkala-Postin kanssa on sovittu, että hän hoitaa virkavapautensa aikana nämä kielidiplomiin liittyvät tehtävät normaalisti.

Päätös

Otan Laura Pihkala-Postin sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 2.-19.2.2021. Tehtävänä on antaa saksan kielidiplomikurssiin liittyvää opetusta ja hoitaa siihen liittyviä muita tehtäviä. Lisäksi hän hoitaa seutukunnan saksan kielen ainetiimin vetäjän tehtäviä kyseisellä ajalla. 

Pihkala-Postille maksetaan kyseistä aikaa vastaava osuus lukuvuoteen varatusta saksan kielidiplomiin varatusta vuosiresurssista (2,2 kurssia), ja saksan kielidiplomiin liittyvä TVA-raha sekä seutukunnan saksan kielen ainetiimin vetämisestä maksettava TVA-raha kyseiseltä ajalta.

Koeaikaa ei määrätä.

Pihkala-Postin ei tarvitse esittää voimassaolevaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittamaa rikosrekisteriotetta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 36 § nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei tarvita.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Tampereen klassillisen lukion rehtori Kari Hanninen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 0407738285

Organisaatiotieto

Tampere