§ 6 Hiedanrannan yleissuunnitelman päivittämisen tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3307/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen, puh. 040 801 2724, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin asemakaavoitus on tilannut Hiedanrannan kansainvälisen arkkitehtikilpailun voiton perusteella 5.5.2017 tehdyillä päätöksillä työyhteenliittymiltä (NOAN-Jolma-TUPA (§ 56) Hiedanrannan yleissuunnitelman suunnittelua kokonaishintaan 377.685,00 euroa (alv 0 %), joka sisältää alikonsulttien osuuden sekä Schauman & Nordgren suunnitteluryhmä (§ 57)) Hiedanrannan yleissuunnitelman suunnittelua kokonaishintaan 360.781,00 euroa (alv 0 %), joka sisältää alikonsulttien osuuden. Lisätyötä on tilattu molemmilta työyhteenliittymiltä 14.6.2018 tehdyillä päätöksillä (§ 23)kummaltakin 55 000  eurolla ( alv 0%).

Liikennejärjestelmän suunnittelu tilasi Yleissuunnitelmaan liittyvän liikennesuunnittelun alikonsulttien työtä kokonaishintaan 35 795 € euroa (alv 0 %). Suunnitteluryhmiltä on tilattu lisätyönä raitiotievaihtoehtojen linjausten visualisointia kokonaishintaan 20 000 euroa (alv 0%).

Yleissuunnitema saatiin lähes valmiiksi helmikuussa 2019. Vuoden 2019 alussa  selvisi Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston välisissä neuvotteluissa, että yleissuunniteman  vesistötäyttöratkaisu ei ole Järvikaupungin osalta mahdollinen. Tampereen kaupunki on jättänyt keväällä 2019 uuden vesilupahakemuksen Järvikaupungin vesistötäyttöjen osalta. Jotta Hiedanrannan yleissuunnitelma saadaan uudelta pohjalta päivitettyä ja hyväksyttyä asemakaavoituksen ppohjaksi, on tarpeen tilata yleissuunnitelman päivitys samoilta konsulteilta, jotka työtä ovat aikaisemmin laatineet. Työssä hyödynnetään jo laadittua yleissuunnitelmamateriaalia ja suunnitteluperiaatteita ja päivitetään suunnitelmat Järvikaupungin alueelta ja osalta Hiedanrannan keskustan aluetta. Yleissuunnitelma laaditaan valmiiksi lokakuuhun 2019 mennessä.

Tampereen kaupungin asemakaavoitus on pyytänyt konsulteilta tarjouksen 18.3.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä.

Konsultit ovat tarjonneet yleissuunnitelman päivittämisen 26.4 päivätyllä tarkistetulla tarjouksella kokonaishintaan 189 617 euroa + ALV 24%, kustannusarvio matkakustannuksista on 1800 euroa + ALV 24%. Schauman & Nordgren Architects toimii hankkeen pääkonsulttina ja on sopimussuhteessa tilaajaan. Mandaworks AB, Arkkitehtitoimisto Noan Oy, Tupa Architecture Oy ja Jolma Arkkitehdit Oy toimivat alikonsultteina ja ovat sopimussuhteessa pääkonsulttiin.

Päätös

Suunnitteluryhmältä Schauman & Nordgren Architects Ab Oy alikonsultteneen tilataan yleissuunnittelutyön päivitystyö 26.4.2019 päivätyn tarkistetun tarjouksen mukaisesti aikapalkkio- veloituksella kattohintaan 189 617 + ALV.

Työn kustannukset maksetaan laskua vastaan projektilta M1114_015864, 4070312_1130.

Laskuissa esitetään laskelma eriteltynä euroina, paljonko työtä on tähän asti laskutettu ko. lasku mukaan lukien.

Tampereen kaupungilla on tilaamansa aineiston ja 3D-mallien omistus-, käyttö-, muokkaus-, ja jakamisoikeus. Tämä ei koske konsultin omistamia materiaalikirjastoja tai mallinosia joihin tarvitaan erillisiä lisenssejä. Aineisto pyydetään luovuttamaan hankkeessa sovittuun kohteeseen tai työtilaan sekä sovittujen ajankohtien mukaisesti. Konsultille annetaan erikseen ohjeet ja vaatimukset aineiston luovuttamisesta.

Lisätöistä ja lisäkokouksista sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Sovittua hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.
Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. 

Allekirjoitus

suunnittelujohtaja Taru Hurme

Organisaatiotieto

Tampere