§ 6 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.3.2020 alkaen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1079/02.05.00/2020

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Assistentti Terhi Rannikko, puh. 0400 860 338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin 1.1.2020 hallintosäännön 38 §:n mukaan palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 4 §:n kohdan 3 mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on johtaa toiminnan ja talouden suunnittelua. Suunnittelujohtaja on kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän vastuuhenkilö.

Hankinta- ym. mahdolliset oikeudet määritellään kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä. Hankintaoikeudet omaavat johtajat ja päälliköt toimivat tulosyksikköjensä hankintoihin liittyvien sopimusten allekirjoittajina.

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyjinä ja tilaajina toimivat tässä päätöksessä mainittujen vakanssien tehtäviä kulloinkin hoitavat henkilöt mukaan lukien varahenkilöt vakanssin haltijan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään. Nykyiset vakanssinhoitajat on merkitty nimikkeen perään sulkuihin, mutta vakanssinhoitajan vaihtuessa tällä päätöksellä delegoitu oikeus siirtyy vakanssin silloiselle haltijalle.

Organisaatiomuutosten ja henkilövaihdosten vuoksi suunnittelujohtajan aikaisempi päätös 22.1.2019 § 2, tulee päivittää.

Päätös

Suunnittelujohtajan ohella kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän tulosyksikköryhmien/tulosyksikköjen (kustannuspaikkojen) vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet määrätään 1.3.2020 alkaen toistaiseksi seuraavasti:

Tulosyksikköryhmä
11841, Yleiskaavoitus
vastuuhenkilö yleiskaavapäällikkö (Pia Hastio)

Tulosyksikköryhmä
11842, Liikennejärjestelmän suunnittelu
vastuuhenkilö suunnittelupäällikkö (Ari Vandell)

Tulosyksikköryhmä
11843, Asemakaavoitus
vastuuhenkilö asemakaavapäällikkö (Elina Karppinen)

Tulosyksikköryhmä
11844, Viheralueet ja hulevedet
vastuuhenkilö suunnittelupäällikkö (Mirjam Larinkari)

Tulosyksikkö
111884, Rakennusvalvonta
rakennustarkastaja (Eija Muttonen-Mattila)

Tulosyksikkö
111885, Kiinteistönmuodostus
maanmittausinsinööri (Antti Alarotu)

Edellä mainitut vastuuhenkilöt toimivat oman tulosyksikköryhmänsä tai tulosyksikkönsä (kustannuspaikan) menojen ja tulojen hyväksyjinä sekä tilaajina palvelu- ja vuosisuunnitelmassa olevien määrärahojen puitteissa.

Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän tulosyksikköryhmien/tulosyksikköjen (kustannuspaikkojen) tilausoikeudet 6 000 euroon asti, ellei toisin mainita, määrätään toistaiseksi seuraavasti:

Tulosyksikköryhmä
11184, Kaupunkiympäristön suunnittelu
tukipalvelujen toimistosihteerit (Tarja Onjukka, Elina Rantanen, Maire Stöckell, Jarmo Salin)

Tulosyksikköryhmä
11841, Yleiskaavoitus
kaavainsinööri (Hilkka Takalo)

Tulosyksikköryhmä
11843, Asemakaavoitus
kaavoitussihteeri (Sirpa Lehtonen)

Tulosyksikköryhmä
11844, Viheralueet ja hulevedet

Tulosyksikkö
111845, Viheralueet ja hulevedet, hankkeet, tilausoikeus 10 000 euroon saakka
erikoissuunnittelija (Pekka Heinonen)
erikoissuunnittelija (Kimmo Mäkinen)
kaupunginpuutarhuri (Timo Koski)
vesihuoltoinsinööri (Maria Åkermann)
projektipäällikkö, koskien Unalab-projektin tilauksia (Maarit Särkilahti)
projektisuunnittelija, koskien Unalab-projektin tilauksia (Salla Leppänen)

Tulosyksikkö 111398, Viheralueet ja hulevedet
kaupunginpuutarhuri (Timo Koski)

Tulosyksikkö
111884, Rakennusvalvonta
toimistoesimies (Sirpa Koskinen)

Tulosyksikkö
111885, Kiinteistönmuodostus

Tulosyksikkö
111391, Liikennejärjestelmä
liikenneinsinööri (Timo Seimelä)
liikenneinsinööri (Heljä Aarnikko)
liikenneinsinööri (Katja Seimelä)
liikenneinsinööri (Pekka Stenman)
projektipäällikkö (Mika Kulmala)
vanhempi erikoissunnittelija (Pia Tuupanen)
erikoissuunnittelija (Jarno Hietanen)

Tulosyksikkö
111853 Liikennejärjestelmä, hankkeet
liikenneinsinööri (Timo Seimelä)
liikenneinsinööri (Heljä Aarnikko)
liikenneinsinööri (Katja Seimelä)
liikenneinsinööri (Pekka Stenman)
projektipäällikkö (Mika Kulmala)
vanhempi erikoissunnittelija (Pia Tuupanen)
erikoissuunnittelija (Jarno Hietanen)

Menojen ja tulojen hyväksyjinä sekä tilaajina toimivat tässä päätöksessä mainittujen vakanssien tehtäviä kulloinkin hoitavat henkilöt sekä varahenkilöt vakanssin haltijan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään.

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän osalta annetaan konsernihallinnon erikseen nimetyille henkilöille (konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181) oikeus hyväksyä palveluryhmää koskevia tuloja ja menoja, kun ne liittyvät tiettyihin yhteisesti käsiteltäviin menoihin, kuten tilausten mukaisia tilausajolaskuja sekä luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja.

Menojen hyväksyjien ja tilaajien on noudatettava Tampereen kaupungin taloudenhoidon ohjeistusta.

Tällä päätöksellä kumotaan edellinen asiasta tehty suunnittelujohtaja Taru Hurmeen päätös 22.1.2019 § 2.

Allekirjoitus

Taru Hurme, suunnittelujohtaja

Organisaatiotieto

Tampere